Historie

Muntheslekten kom til Norge på 1600-tallet. Dette var opprinnelig en gammel adelsslekt fra Belgia, og de kom til Norden via kongehusene.


Munthehuset i Sogn

Den del av Muntheslekten som bosatte seg i Elverum, kom til Norge via Vestlandet. Her i Sogn vokste Christopher Pavels Munthe opp, senere distriktslege i Østerdalen. Han var far til det berømte søskenparet Margrete og Gerhard Munthe.

Barndomshjemmet til distriktslegen: Munthehuset i Luster i Sogn: www.munthehuset.no har vært modell for hovedbygningen her på Munthegaarden, som er bygget i utradisjonell østerdalsstil.

Derfor finner vi liggende vestlandspanel både på hovedbygning og deler av låven.


Munthehuset i Sogn ble etter hvert kjent som kunstsenteret i det unge Norge på første del av 1800-tallet. Her vanket kunstnere som Johannes Flintoe, J.C Dahl, Adolp Tiedemand, Thomas Fearnley og også etter hvert Gerhard og Margrete Munthe som da hadde sin onkel her.

SIDEN ER UNDER REDIGERING: